TV & Stereoanläggningar förtjänar bra installationer:

Pricken över i:et är installationen. Tv och stereo är och skall vara en totalupplevelse.

En riktig installation:
  - Ger en bra bild i TV:n
  - Skapar bra ljud i stereon.
  - Gömmer alla sladdar så att det går att hålla rent även under TV:n och stereon.

Vi på SIAB har specialiserat oss på att göra optimala ljud och bildinstallationer. Våra kunder har höga krav på funktion och utseende. exempelvis Bang & Olufsen, som har ett unikt linksystem där bara fantasin begränsar anläggningens möjligheter. Eller vad sägs t ex om att styra belysningen, DVD, stereo och digitalbox med fjällkontrollen till TV:n eller med mobiltelefonen.


Kontakta oss för genomgång.

Specialist på
Bang & Olufsen


Custom projektering

Nätverk


Montering parabol & Antennsystem